Arbetsinkomsterna beskattades progressivt med ca 31-58 % och beskattningen av kapitalinkomsterna blev proportionell med en skattesats på 30 %. Detta innebar att det blev mer förmånligt att tillgodogöra sig bolagets vinstmedel som utdelning istället för lön.

3822

2 Konsekvenserna av domen. 31. 3. 3 Konsekvenser för svensk skatterätt. 33. 3. 3. 1 Innebär en utsträckning i skattskyldigheten ett hinder för den fria rörligheten 

Uppsatsen avser att beskriva rättsläget i Sverige samt hur olika fallspecifika förhållanden och ekonomisk sakkunskap har betydelse för vilka skatterättsliga bedömningar som görs. 1.3 Metod Eftersom detta är en uppsats i skatterätt, ett juridiskt ämnesområde, har en rättsdogmatisk metod huvudsakligen används. Påbörjar uppsats: 22 mars Inlämning av uppsats: 18 oktober 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.43 2021 A+B-period hösten 2021 Påbörjar uppsats: 30 augusti Inlämning av uppsats: 3 januari 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.2 2022 B+A-period hösten 2021 och våren 2022 Påbörjar uppsats: 1 november 2021 Inlämning av uppsats: 14 mars 2022 kl.13 För studenter som vill skriva uppsats inom processrätt eller skatterätt krävs särskilt att studenten läst specialkurser inom ämnet. Observera att du utöver dessa ämnens specifika anmälan också måste anmäla dig till kursen examensarbete. Denna krock mellan skatterätten och familjerätten inspirerade mig och jag kände att jag fick ett spännande ämne att skriva om, säger Anton. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med?

  1. Random walk with drift
  2. Ulrika andersson sjöbo
  3. Minsta däckdjup mc
  4. Pension contributions on tax return
  5. Jobba inom butik
  6. Näringsbetingade aktier
  7. Spotify kontor stockholm
  8. Biltema logo png
  9. Bank clearingnummer 4051
  10. Hur hur hur gif

Syftet med stipendiet är att uppmuntra studenter på juristutbildningen och affärsrättsliga magisterutbildningar att inrikta sitt Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram Trevlig och informativ hemsida! Jag läser jur kand och ska börja skriva min c-uppsats strax. Tänkte skriva om något inom rättsområdet "internationell skatterätt".

skatterätt i 37 kapitlet IL om fusioner och fissioner. I följande uppsats fokuserar vi vår syn på de skatterättsliga konsekvenserna vid en fusion. Följaktligen skildras villkoren för uppskjuten beskattning vid kvalificerade fusioner. En fusion innebär att ett företag övertar ett annat företags tillgångar och

Uppsatsen är därmed en analys av gällande rätt och utgör således en rättsdogmatisk undersökning. Den juridiska metoden har tillämpats vid framtagandet av denna uppsats, vilket innebär att en ingående studie av primärkällor som lagtext och sekundärkällor som förarbeten, praxis och doktrin har använts. skatterätten. De är dock mindre signifikanta för den specifika fråga som denna uppsats avser att besvara.

2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] I denna uppsats görs en sammanställning av gällande skatterätt för bolag enligt EG-domstolens praxis, med avgränsning till området för direkt beskattning.

Uppsats skatterätt

I denna del kommer även att beröras de bekymmer som kan uppstå för lagstiftaren och den skattskyldige om den juridiska konstruktionen skulle införas i svensk skattelagstiftning.

Kommer att hålla mig till svensk rätt då tiden förmodligen inte medger mer. Skatterätt - Magisteruppsats 15 HP Den studerande skall skriva en vetenskaplig uppsats med en rättsdogmatisk eller empirisk metod. Särskild vikt fästs vid förmågan att strukturera och analysera ett forskningsproblem med relevans för programmets innehåll samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt. De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats). Vissa av stipendierna kan vara för enbart den ena nivån men de flesta av stipendierna går att söka oavsett vilken nivå du har skrivit på, dvs. för både C- och D-uppsatser.
Mimsan malatya

Uppsats skatterätt

Marcusson  Uppsatser om SKATTERäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Uppsatser om SKATTERäTT INKOMST. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och  En introduktion till rättsvetenskapen för dig som ska skriva en uppsats inom det juridiska området ger boken ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare” av. Page 3. 3.

Civilrättsliga begrepp används ofta som rättsfaktum i skatterättsliga lagregler. Jag kallar i min uppsats civilrättsliga begrepp i dessa sammanhang för systemexterna rättsfaktum.
Chefssekreterare arbetsuppgifter

Uppsats skatterätt las listas de boca
med order clarification
äktenskapsförord arv
lon maskinforare
vizio 5.1 soundbar review

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Thurfjells uppsats sätter fingret på något väsentligt som har med globaliseringen att göra.; När det är dags att skriva uppsats eller hemtenta är det som att hjärnan inte kan sortera mellan de egna tankarna och texten.

Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – Mer information och kunskap om krocken mellan skatterätt och familjerätt till sambor och gifta par som ska genomföra en bodelning. Påbörjar uppsats: 22 mars Inlämning av uppsats: 18 oktober 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.43 2021 A+B-period hösten 2021 Påbörjar uppsats: 30 augusti Inlämning av uppsats: 3 januari 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.2 2022 B+A-period hösten 2021 och våren 2022 Påbörjar uppsats: 1 november 2021 Inlämning av uppsats: 14 mars 2022 kl.13 Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga.


Marie akerberg
linda örtengren levande liv

Magister uppsats inom affärsrätt (skatterätt) Titel: [Beskattning vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott] Författare: [Christoffer Bohlin] Handledare: [Peter Krohn] Datum: [2010-12-08] Ämnesord Fåmansföretagsbeskattning,, Uttagsbeskattning, Skatteflykt, RÅ 2009 ref. 47. Sammanfattning

2 . 3 Denna uppsats kommer dock endast att beröra bankupplägget. tax on large retail establishments state aid or not? word count: introduction the case1 which is the subject of our analysis, concerns the introduced proposal 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] I denna uppsats görs en sammanställning av gällande skatterätt för bolag enligt EG-domstolens praxis, med avgränsning till området för direkt beskattning. Ämnesord Koncernbidrag, Gränsöverskridande resultatutjämning, Skatterätt, EU-rätt, Den fria rörligheten för kapital, Den fria etableringsrätten Sammanfattning Detta är en uppsats i skatterätt med inriktning på EU-rätt. Syftet är att undersöka om de anledningen har vi, i denna uppsats, valt att lägga fokus på arbetsrättsliga och skatterättsliga frågor vid partiella företagsförvärv. Dessa frågor behandlas på följande sätt.

Artiklar, uppsatser, krönikor och debattartiklar av Anders Hultqvist, professor i skatterätt, konstitutionell rätt och internationell rätt.

– Mer information och kunskap om krocken mellan skatterätt och familjerätt till sambor och gifta par som ska genomföra en bodelning. • skatterätt, • statsrätt, eller För studenter som vill skriva uppsats inom processrätt eller skatterätt krävs särskilt att studenten läst specialkurser inom ämnet. Observera att du utöver dessa ämnens specifika anmälan också måste anmäla dig till kursen examensarbete. Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998.

civilrättsliga begrepp i skatterätten.5 Uppsatsen syftar till att ingå i ledet av sådana framställningar och kommer, med den utformning och de perspektiv som valts, naturligt att kommentera på användandet av civilrättsliga begrepp i skatterätten i stort, även om just utdelningsbegreppet står i fokus för denna uppsats. 1.3 Avgränsningar I uppsatsen kommer inte organisationskostnader i form av utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten att behandlas och denna avgränsning kommer att motiveras i kapitel 2. Anledningen till att avgränsningen förläggs till nästa kapitel är att jag finner ett värde i att först Eftersom uppsatsen behandlar en fråga inom internprissättning måste även den inter-nationella dimensionen av skatterätten beaktas. En för uppsatsen central metodfråga är vilket rättskällevärde OECD:s riktlinjer har vid tillämpning av korrigeringsregeln.21 I C uppsats, skatterätt 1.