Harmonisk rörelse - gungan och fjäder | Labbrapport I den första laborationen undersöker eleven en harmonisk pendelrörelse med hjälp av en gunga, och i i den andra utreder eleven harmonisk svängning - genom att undersöka hur två olika fjädrar påverkas av olika vikter.

1658

LABORATIONENS TITEL: Gungan och harmonisk svängning Laborationen är uppdelad i två försök för att undersöka vilka krafter som påverkar förklara hur vikt, svängningstid och fjäderkonstant relaterar till varandra.

Uppgifter : Att experimentellt bestämma fjäderkonstanten k för en fjäder. En labbrapport vars syfte är att undersöka harmonisk svängning hos fjädrar och fjäderkonstanten. Labbrapporten kommer därav vara uppbyggd på två olika försök. Den första delen kommer att gå ut på att undersöka harmoniska svängningar samt få en större förståelse till de krafter som påverkar en fjäder och varför. Laboration 2 kommer utgå ifrån att få ett större perspektiv kring svängningstid. Laboration - harmonisk svängning Seminarium harmonisk svängningsrörelse Tracker videoanalys för HSR. Använda Tracker.

  1. Favorit bilvård kristianstad
  2. Kalender svenska helgdagar 2021
  3. Fastighet linköping kommun
  4. Lila stjarna
  5. Structor projektledning malmö
  6. Frisör sveaplan
  7. Spo security training
  8. Utbildningsföretag linköping
  9. Studsmatta jula

Idéen är att sätta en massan i rörelse så att varje … 5.3 Pendlar och fjädrar Den harmoniska svängningen är överallt förekommande i naturen och hör till en av de viktigaste rörelserna i fysiken. Den är en "sinusoidal" rörelse, både hastighet, acceleration och position ser ut som sinus- eller cosinus funktioner om de ritas ut i tidsplanet. Den är helt enkelt ett mått på hur "tungt" det är att trycka ihop en fjäder. Trycker du ihop två fjädrar parallellt blir det dubbelt så tungt som när du bara har en fjäder. Har du två fjädrar i serie, deformeras ju vardera fjädern bara hälften så mycket för en viss sammantryckning.

Den harmoniska svängningen hör till de viktigaste rörelserna i fysiken. är exempel på den och den kan beskrivas med hjälp av en massa fäst på en fjäder.

8 Seminarium harmonisk svängningsrörelse. View KLARgungan, harmonisk svängning-2.docx from HEJ 12 at Stockholm University. Ämne: Fysik II Laborant: Angela Li Lärare: Per Ahlén LABORATION 1 Gungan, harmonisk Sammanfattar harmonisk svängning i fjäder och pendel.

den matematik som vi kan förknippa med svängningar. En svängningsrörelse är en rörelse som upprepar sig, exempelvis en vikt som gungar upp och ned i en fjäder. Den enklaste formen av svängningsrörelse kallas harmonisk svängningsrörelse. Vi skall se vad som orsakar rörelsen.

Harmonisk svängning fjäder laboration

Din uppgift är att undersöka hur olika faktorer påverkar svängningstiden för systemet.

är exempel på den och den kan beskrivas med hjälp av en massa fäst på en fjäder. Laboration Svängningar Laboranter: Fredrik Olsen Roger Persson Utförande datum: Se figur: Fjäder Ultraljudssensor Figur A - Mätuppställning Utifrån våra LÄRARHANDLEDNING Harmonisk svängningsrörelse Utrustning: Dator med  14 apr 2014 Harmonisk kraft och svängningsrörelse Fysik 3, 8 april. Labb, harmonisk kraft • Två fjädrar • Bestäm riktningskoefficienten • Vad kommer ni  Ett föremål med massan m, som hängs upp i en lätt fjäder, får svänga kring sitt Från gymnasiet vet vi att en harmonisk svängning kan beskrivas med en linjär  Du ska undersöka: a) Fjäderkonstanten 1, 2 och 3 hos tre olika fjädrar. Mät tiden för tio hela svängningar och efter division får du tiden för en period .
Ica dalbo posten öppettider

Harmonisk svängning fjäder laboration

Harmonisk svängning hos fjädrar | Labbrapport. En labbrapport i Fysik B, vars syfte är att undersöka en harmoniska svängning hos fjädrar och beräkna fjäderkonstanten. Vidare så beräknar eleven även om svängningstiden stämmer med en formel för T. Notera att laborationen genomförts i form av en webb-laboration, där läraren som utför själva Att genom laborativt arbete härleda hur svängningstiden beror på massa, fjäderkonstant och amplitud i en harmonisk svängning för en fjäder.. Teori: En fjäder påverkad av en sträckkraft F (N) ändrar sin längd med Δl, som är själva utsträckningen av fjädern.

Materiel Fjäder, vikter  Harmonisk kraft och svängningsrörelse Fysik 3, 8 april. Labb, harmonisk kraft • Två fjädrar • Bestäm riktningskoefficienten • Vad kommer ni  Vilka krafter finns på en vikt fäst i en fjäder där vikten är i jämviktsläget? Vad blir kraftresultanten? (Konstant tyngdkraft nedåt, F=m\cdot g , och  av J Thorssell · 2014 — Framställning av en beskrivning av laborationen för lärare .
Mobilbankid seb

Harmonisk svängning fjäder laboration consumer protection sweden
thoraxkirurgi haukeland
ostrabo gymnasium
fredrik hedlund
övriga personalkostnader engelska

In med massan och fjäderkonstanten i formeln. \[T = 2\pi \sqrt{\frac{2.17}{. En svängning, från ett läge och 

Excel - Eulers stegmetod Fritt fall - harmonisk svängning stora utslag (Örjan) Vågor. Stående våg med vibrator Longitudinell och transversell våg (Slinky spring samt 3m fjäder) Vibratorfärsäk med band Ljus : … This is "FYSFYS02 Harmonisk svängning" by Hermods on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.


Afrikanskt sprak
see above

För att ni ska få bättre förutsättningar när ni gör laborationen Svängningar hoppar vi framåt i boken då kallas ENKEL HARMONISK RÖRELSE, mis. ÖRELSE M k är kraftkonstanten eller fjäder konstanten och mäts i enheten N/m. Låt nu en 

En kraft som följer detta beteende kallas harmonisk kraft. Beteendet gäller både uttöjning och hoptryckning. (1) Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. Ex 2. En fjäder med fjäderkonstanten 15 N/m töjs ut 5 cm från sitt jämviktsläge.

Ett odämpat fjäder-massa-system är en enkel harmonisk oscillator En harmonisk oscillator är inom fysiken ett oscillerande system där den återdrivande kraften F är proportionell mot avvikelsen från jämviktsläget x 0 , det vill säga system som kan beskrivas med Hookes lag :

7 Laboration - harmonisk svängning. 8 Seminarium harmonisk svängningsrörelse. View KLARgungan, harmonisk svängning-2.docx from HEJ 12 at Stockholm University. Ämne: Fysik II Laborant: Angela Li Lärare: Per Ahlén LABORATION 1 Gungan, harmonisk Sammanfattar harmonisk svängning i fjäder och pendel. Tar ett exempel som berör pendeln.

är exempel på den och den kan beskrivas med hjälp av en massa fäst på en fjäder. Laboration Svängningar Laboranter: Fredrik Olsen Roger Persson Utförande datum: Se figur: Fjäder Ultraljudssensor Figur A - Mätuppställning Utifrån våra LÄRARHANDLEDNING Harmonisk svängningsrörelse Utrustning: Dator med  14 apr 2014 Harmonisk kraft och svängningsrörelse Fysik 3, 8 april. Labb, harmonisk kraft • Två fjädrar • Bestäm riktningskoefficienten • Vad kommer ni  Ett föremål med massan m, som hängs upp i en lätt fjäder, får svänga kring sitt Från gymnasiet vet vi att en harmonisk svängning kan beskrivas med en linjär  Du ska undersöka: a) Fjäderkonstanten 1, 2 och 3 hos tre olika fjädrar.