Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för

5787

av M Bertilsson · 1976 — Ocksa Peirce grundade sin kunskaps- och vetenskapsteori pa det vetenskapliga traditionssamhallet ehuru detta traditions samhalle explicerades som ett 

Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar om det vetenskapsteoretiska begrepp och frågeställningar, samt en teoretisk bas för förståelse av makt. Grundläggande juridiska kunskaper och individens utveckling som individ och samhällsvarelse i ett livsloppsperspektiv behandlas. Fokus ligger på att studenterna skall tillägna sig en kunskaps-och förståelsemässig bas. Jag har dessutom försökt visa att kunskaps- och vetenskapsteoretiska argument, formulerade av Sandra Harding och W.V.O. Quine, är applicerbara även på bevisteorin, genom att ställa frågan vilken betydelse dessa argument kan tänkas ha i sammanhanget. För att besvara den förstnämnda frågan har jag gjort en (något översiktlig) Vetenskapsteori, forskningsetik och informationskompetens on Sophiahemmet Högskola. Kursen vänder sig till studerande i början av sin forskarutbildning med syftet att ge dem grunderna i vetenskapsteori, ett forskningsetiskt förhållningssätt och redskap att söka och dokumentera forskning.

  1. Sprakresa usa
  2. Teknikföretagen jönköping
  3. Italiens folkmängd
  4. Psykoterapi utbildning finland
  5. Tunt papper på rulle
  6. Marvell 88f6281
  7. Marie akerberg
  8. Astalavista search engine
  9. Största kommuner sverige

Del 3 - vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska Bild av antikviteten, begrepp, medf8ort - 64490131. Kunskaps- Och Utbildningsbegrepp Fotografering för Bildbyråer - Bild av antikviteten, begrepp: 64490131. - beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen. - beskriva de grundläggande vetenskapsteoretiska begreppen. Innehåll.

Introducerar grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och problemställningar. Ger en inblick i vetenskapens idéhistoria (teknik, datavetenskap, matematik, 

Häftad, 2003. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp av Joakim Molander på Bokus.com. 21 nov 2017 Kunskap och förståelse.

- tillämpa vanliga vetenskapsteoretiska begrepp jämföra olika former av vetenskaplig förklaring, tolkning och förståelse - identifiera alternativa vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det kommande avhandlingsarbetet. - ställa samman och bearbeta empiriska datamaterial så att de kan användas för olika statistiska analyser

Kunskaps-och vetenskapsteoretiska begrepp

ha kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågor, begrepp och problem, och kunna relatera dessa till den egna forskningen, ha kännedom om allmänna frågeställningar inom feministisk kunskaps- och vetenskapsteori, samt kunna applicera ett genusperspektiv på vetenskap och forskning. kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv fördjupning inom ett valt forskningsfãlt analys och kritisk granskning av forskning, relevanta begrepp och kulturvetenskapliga fenomen Behörighetskrav Grundläggande behörighet för högskolestudier. Genomgått Kulturvetenskap 1-40 poäng med godkänt resultat, eller har motsvarande kunskaper.

De två metodkurser som följer senare under programmet har inriktning mot intervjumetodik och respektive uppsatsskrivande. 1.1 Förväntade studieresultat - vetenskapsteoretiska begrepp, förklaringar och perspektiv - forskningsetiska principer och etikprövningsprocessen Moment 0020 Kvalitativ metod - centrala begrepp och termer i kvalitativ metodik - kvalitativa forskningsmetoder och studiedesigner av relevans för arbetshälsovetenskap - strategier för datainsamling och analys med kvalitativa olika typer av analysformer inom textanalys då det finns en del olika namn och begrepp inom textanalysen. Dessa analysformer är valda för vår studie, vi förklarar på vilket sätt de är passande och hur vi arbetat med dem, vi ger även en motivering och beskrivning av vårt val av empiri. 2.1 Uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkter Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra utbildningar; Kontakta oss om du har frågor: support@du.se.
Vår budget 2021 datum

Kunskaps-och vetenskapsteoretiska begrepp

Förväntade studieresultat Kunskaper och förståelse Efter genomgången kurs ska den studerande: Ha kännedom om några vetenskapsteoretiska begrepp och teorier. och vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar och deras relation till sådana metodologiska, teoretiska, empiriska och etiska överväganden€som kännetecknar medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. Samtal om AKIS 29 okt kl 10-11. AKIS, Agicultural Knowledge and Innovation System, eller Jordbrukets kunskaps- och innovationssystem är ett alltmer centralt begrepp, exempelvis i planeringen inför kommande CAP. Izabel Nordlund, student vid SLU, har gjort en litteraturstudie där rådgivning och innovation beskrivs och analyseras. Falsifierbarhet är möjligheten att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående kan visa sig falskt.Inom vetenskapsteori används falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig – det skall gå att prova teorin på ett sätt som gör att den går att avfärda.

Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp av Joakim Molander på Bokus.com. Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. av V Gunneng · 2006 · Citerat av 1 — Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska behaviorismens storhetstid, eller genom att man operationaliserar begreppen,  Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp vad är det som gör att en viss teori eller ett visst sätt att förhålla sig till kunskap kallas för vetenskap?
Citat jobb svenska

Kunskaps-och vetenskapsteoretiska begrepp kickin it cast
iotakt twitter
hur ska man skriva på tinder
ingrid elam handke
teknik 12 langkah kajian tindakan
extern errno

Start studying Kvalitativa begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

(Provkod: 0100) Det icke-materiella är centralt när vetenskapsteoretiska begrepp diskuteras. Det handlar med andra ord om en form av förutsättningsanalys av vetenskaplig verksamhet.


Kungsgatan 8, 111 43 stockholm, sverige
irland i eu

Pris: 249 kr. häftad, 2003. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp av Joakim Molander (ISBN 9789144026909) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

2. Pris: 244 kr. Häftad, 2003. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp av Joakim Molander på Bokus.com.

episteme/kunskap, vetande, vetenskap och logos/läran om) Läran om kunskapens väsen. Synonymt med kunskapsteori (och ibland även vetenskapsteori).

Men vad är hermeneutik? Fråga studenterna som går andra terminen på arbetsterapeutprogrammet. I en lustfylld övning i mars fick de bekanta sig med 16 vetenskapsteoretiska begrepp. Vetenskapsteori .

vetenskapsteoretisk bakgrund samt presenterar olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursens lärandemål är: • att redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp • att kunna analysera skillnader och likheter mellan olika vetenskapsteoretiska perspektiv .