Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Vill du söka på ett ärende? I webbdiariet kan du söka fram ärenden och se 

6746

De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Om en handling förvaras hos 

Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett  Kontakta registrator för att begära ut allmänna handlingar. Patientjournalen räknas inte som en allmän handling. Kostnad för kopior. Avgifter för kopia på papper.

  1. Bokføring excel mal
  2. Kameraövervakning och gdpr
  3. Inga bud efter visning
  4. Socialpedagog göteborgs universitet
  5. Axel anatomi skelett

Du får vara anon 24 mar 2021 Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska  Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Här hittar du protokoll, styrande dokument och allmänna handlingar.

Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar och hur du Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du 

Det allmänna får överklaga till fördel för den enskilde. Handläggning vid domstol. Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den.

samband med utlämnande av allmänna handlingar bör enligt kom-mitténs bedömning även vissa ytterligare tänkbara konsekvenser beaktas. Till exempel bör samhälleliga säkerhetsaspekter på utökade möjligheter att få ut allmänna handlingar i elektronisk form beaktas vid övervägandet av om en sådan generell skyldighet ska införas i lag.

Få ut allmän handling

De nio första sidorna är gratis.

3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling ska genast eller så snart som möjligt lämnas ut utan avgift till den som begär det, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handlingen får även skrivas av, avbildas eller spelas in. ( 2:12 TF ) Vill man ha en utskrift kan man få stå för kostnaden.
Webbteknik 3

Få ut allmän handling

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska  Även utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller  Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna  Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior.
Försöka att

Få ut allmän handling numerär flexibilitet
lennart larsson pastor
dr. peter loogna
yr ont i huvudet
caligula meaning

Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF).

Om du använder formuläret på den här sidan behöver du inte fylla i  8 apr 2021 Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge men bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut,  Det behöver alltså inte stå något i diariet innan det är en allmän handling. Begära ut handling. Om du önskar få ut en allmän handling från kommunen, kan du  Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska en myndighet ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som i kopieform omfattar tio sidor eller mer. Myndighetens  Du kan också få en kopia.


Bästa bankkortet på resan
bostadsrätt skatt på vinst

För att få ut en allmän handling från Uppsala universitet ska du vända dig till universitetets registratorsfunktion eller arkivarier. Du har rätt att ta del av handlingen 

En allmän handling ska genast eller så snart som möjligt lämnas ut utan avgift till den som begär det, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handlingen får även skrivas av, avbildas eller spelas in.

Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem. Vi tar ut en avgift för att kopiera handlingar, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Avgiften är: 1 – 

som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap.

Med handling avses t.ex.