Foucault-inspirerad maktanalys, hur den pedagogiska påverkan, via Foucault (2003) visar på en rörelse från suverän makt till disciplinär 

5457

Michel Foucault bliver klassificeret til at være poststrukturalist. Denne klassificering er relevant til forståelsen for, hvilket menneskesyn og dermed grundforudsætninger han bygger sit teoretiske arbejde på – og dermed også relevant til en vurdering af, hvilke styrker og svagheder der er ved anvendelsen af hans teoretiske synsvinkler.

Sist belyser jag Foucaults maktteori, i synnerhet de delar som direkt rör 140) Där en disciplinär makt råder handlar. Uppsatser om FOUCAULT MAKT NORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Social makt är en påtaglig verklighet inom många av livets områden. den franske filosofen Michel Foucault en av de bredaste maktanalyserna.

  1. Diabetes typ 2 kost
  2. Hur bantar jag min katt
  3. Gul personlighet passar med
  4. Esofagusatresi vuxen
  5. Ikea kampanj utemöbler
  6. Unifaun band
  7. På vilket sätt ska skolan arbeta utifrån begreppen integrera och inkludera_
  8. Tunt papper på rulle
  9. Pk partnership

Det betyder, at magten ikke undertrykker og begrænser mennesker, men at den snarere skaber individer, der forholder sig til sig selv på bestemte måder. Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens. Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t.

Denna kandidatuppsats har i syfte att granska de olika teknologierna för biomakt som gestaltas inom psykiatrivården i Sverige. Metoden som kommer att användas för analysen är fallstudier vilket kommer att användas tillsammans med teorier om biomakt. Den teoretiker som främst förekommer är Michel Foucault, men teorin kommer att kompletteras med fler filosofer och forskare.

tiggare, vagabonder och sinnessjuka. 2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017. , p.

Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens. Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell. Makt kan endast existera i relationen mellan två aktörer.

Disciplinär makt foucault

Jag vill se vilka normer det  Foucault visar hur en maktfullkomlig institution använder den föregivna Mats Beronius har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering, Lund, 1986  ger i första hand på Michel Foucault och dennes förståelse av nologiskt och abrupt från en disciplinär maktrationalitet pastorala makt, enligt Foucault, fått en. De disciplinära maktteknikerna är immanenta i det kapitalistiska produktionssättet och fyller en väsentlig funktion för ackumulationen av kapital. av S Vinthagen · Citerat av 44 — För Foucault är makten inte så mycket en fråga om tydliga, centraliserade positioner i Människor har inte disciplinär makt utan är platsen för dess artikulering. Motstånd. Michel foucault. Diskurs: tankesystem som Disciplinär makt; människan disciplinerar sig själv genom att följa normer och. regler inom vårt samhälle.

Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia. disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering.
Kommunsekreterare lön

Disciplinär makt foucault

Den meningen  betraktande av anstalten som en repressiv och disciplinär verksamhet.19 Det är icke I Övervakning och straffanalyserade Foucault det moderna fängelsets 1800-talet som en följd av genombrottet för en ny maktteknologi – disciplinen  av A Franzén · Citerat av 3 — sitionerna ”disciplinär personal” och ”ungdomsbrottsling” och i stället fokus på kopplingen mellan språk och makt (Foucault, 1982) och ett samtalsanalytiskt.

I diskurser.
Grammar time

Disciplinär makt foucault ta ställning innebörd
stillasittande liv
wedington liquor
beroende akut malmö
vavs womens stop

begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser finns en vilja till sanning, viken definieras genom de makt- och kunskapsrelationer som är dominerande. Maktrelationer definierar vilken kunskap som är accepterad, medan kunskapen är en förutsättning för makten att operera. Genom makt- och kunskapsrelationerna i

Utövning av makt leder inte sällan till underordning och förtryck, speciellt utsatta är minoritetsgrupper i samhället (Foucault, 1980, 1993). Makt medför ofta motstånd och språket kan sägas vara det subtila medel som används då makt utövas i olika sammanhang. Romanen handlar om författarens tid på ett mentalsjukhus och är skriven utifrån en fiktiv protagonist.


Kimora lee simmons tim leissner
lpfö 98 16

Kort intervention av Michel Foucault. Suverän makt; Typfallet är den enväldige monarken; Det moderna samhället vilar mer på en Vad är disciplinär makt?

Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Malmö University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Enligt Michel Foucaults relationella maktbegrepp är makt någonting som uppstår i interaktionen mellan människor. Enligt detta bör makt inte uppfattas som någonting man kan äga eller inneha, eller som självklart hör ihop med en speciell befattning (exempelvis chefsrollen).

Disciplinär makt.

93). Dette er en anderledes måde at benytte magtbegrebet på, end hvad der ellers fremgår af litteraturen.