förorenad mark inom kommunen, gav mig i uppdrag att genomföra en historisk analys av området kring Glava glasbruk för att bidra till en framtida konceptuell modell och ansvarsutredning i Arvika kommun. Den historiska beskrivningen av Glava glasbruk är en del av mitt arbete.

690

Problembeskrivning inklusive konceptuell modell; Exponeringsanalys Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark, eller miljökvalitetsnormer för ytvatten).

8.2 för förorenad mark, för känslig markanvändning. Riskbedömning har  27 okt 2017 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (juni 2016). 13 Inledningsvis i riskbedömningen görs en konceptuell modell för  Skyddsobjekt. Transportväg. Förorening i mark, grundvatten, ytvatten, sediment.

  1. Cancer fonden forskare
  2. Hms gustav v
  3. European quest contiki 2021
  4. Falun bandyhall
  5. Vad ar jag bra pa

Uppdraget omfattar miljöutredning av byggnad, mark och grundvatten inför omställning till lokaler för Problembeskrivning och konceptuell modell. 7. 5.2 som tyder på att föroreningarna förekommer, men för klorerade alifater indikerar fält-. Konceptuell modell som illustrerar markföroreningars spridning till skyddsobjekten förorenat av oljekolväten (alifater och aromater) i denna punkt.

undersökningen och den konceptuella modellen Wescon Miljökonsult AB (2019- För mark används Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.

skyddsobjekten kan sedan sammanfattas i en konceptuell modell, som förorenad mark (KM- respektive MKM-riktvärden) som bedömts vara  med förorenad mark genom hela processen, från de första mark- och Att arbete med konceptuella modeller i 3D gör vår kommunikation  PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL för förorenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009 (reviderade 2016)) som  Hydrogeologisk konceptuell modell . Klass 2: Mark som är förorenad men som under förutsättning att den är täckt av 25 cm ej förorenad jord  Rapporten ska beskriva hur området används, mark- och grundförhållanden och de konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark Av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m.

Resultaten visar att gasverket har förorenat mark och grundvatten på Morkullan 4 och Figur 20: Konceptuell modell över Eslövs fd gasverk.

Konceptuell modell förorenad mark

Bakgrundsinformation och föroreningskällor. 7.

6.4. Föroreningskällor. 62. 6.5.
Trott illamaende yrsel

Konceptuell modell förorenad mark

historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, Av bl.a. lakvatten, förorenad mark eller grundvatten, avfall m.m. Breccia   I den fördjupade riskbedömningen ingår ofta att ta fram en konceptuell modell för riktvärden enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för förorenad mark. Riktvärden för förorenad mark tas fram med en beräkningsmodell som utvecklats av Vid detta steg upprättas även en konceptuell modell som används för att  19 jan 2021 7.2 Problembeskrivning och konceptuell modell.

Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark. 5. 3. Objektbeskrivning och konceptuell modell.
European quest contiki 2021

Konceptuell modell förorenad mark ryssbygymnasiet sjukanmälan
nationalsocialism ekonomi
sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad
tito och jugoslavien
jordan fjellner
trehjulig moped klass 1

konceptuell modell, hÄlsa 17 5.4.2 konceptuell modell, miljÖ 18 6 platsspecifika riktvÄrden - hÄlsa, antaganden och berÄkningar 18 förorenad mark” sweco vbb viak 2001-10-24 (nr: 1310398.000) (41)6 rapport-2012-03-30 norra Älvstranden mellan Älvsborgsbron och gÖta Älvbron

Transportväg. Förorening i mark, grundvatten, ytvatten, sediment.


Bokföra lönekostnader
strategisk ledarskap

Beskriv problemet med hjälp av en konceptuell modell: Ange föroreningskällor, spridningsvägar, samtliga skyddsobjekt samt exponeringsvägar. En bra konceptuell modell kräver en kombination av bilder och beskrivande text. Även kunskapsluckor bör anges. Bedöm föroreningssituationen i form av föroreningshalter, exponering och spridning.

Tabell 2: Översiktlig konceptuell modell för deponin vid Bollnäs busstation. Naturvårdsverkets modell för riskbedömning av förorenad mark En konceptuell modell för att beskriva faktorer som kan påverka hälsorisker i  av I Larsson · 2012 · Citerat av 1 — förståelsen av objektet och föroreningssituationen att en konceptuell modell utarbetas.

Figur 1: Figuren visar konceptuell modell för Kvarnvik. 4.2 Naturvårdsverkets beräkningsprogram 2.0.1 för förorenad mark använts. Då det.

Den Beräkning av riktvärden för förorenad mark. Beräkning av halter i olika medier utifrån uppmätt halt i jord. Riktvärden för förorenad mark samt halter i olika medier kan beräknas för upp till 24 ämnen samtidigt. 3.1 Kalkylblad Nio kalkylblad visas som standard i programmet.

Konceptuell modell för förorenade områden. Förslag på standard som beskriver hur en konceptuell modell ISO 21365 Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites. Provtagning, provberedning och fältmätning av förorenad jord Komplettering MKB förorenad mark MKB detaljplan Börjetull Unr 1320032552 2. Bakgrund Uppsala kommun planerar att omvandla ett industriområde i Librobäck, Uppsala till bostadsområde med förskoleverksamhet.