BBIC finns i skärningspunkten mellan två olika diskurser för beslutsfat-tande; den tekniskt-rationella och den analytiskt-reflexiva, där formulären anvisar en särskild logik och rationalitet medan BBIC:s grundprinciper an-visar förhållningssättet till klienterna och utredningen som en process. Be-

1165

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs som socialförvaltningen i praktiken inledde en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Utredningen inleddes utan att det hade fattats något formellt beslut om det. Den 7 oktober 2010 tog. kontakt med .

  1. Brevbärare sandviken
  2. Nihad bunar utredning modersmål

Eller för att du har gjort något annat förr i tiden som inte hör hit, men som kan ifrågasätta din ”heder” och trovärdighet. Det vore ju en absurd utredning, tänker du med all rätt. Men det är det kvinnor utsätts för. Placeringar i HVB-hem och familjehem Maj 2016 3 av 14 Botkyrka kommun PwC 2. Inledning 2.1. Bakgrund Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys samt en genomgång av kommunens om- Rutiner vid stöd till elever utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck .24.

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

Socialsekreterare Enhetschef Socialtjänstlagen Vi erbjuder att utföra BBIC utredning 11 kap. 1 § SoL Lvu utredning Har ni inlett en utredning 11 kap. 1§ SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats.

för utredning, planering och uppföljning spridits av Socialstyrelsen, och socialarbetare har börjat utbilda sig i systemet och arbeta utifrån det. Denna studie är en förstudie för att kunna studera vilka skillnader som verksamhetssystemet BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till

Bbic utredning heder

Barns behov i centrum (BBIC) Utredningen görs enligt BBIC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet. Avslutning. När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs Denna webbutbildning gällande LVU-processen riktar sig främst till de anställda på socialtjänsten som arbetar med LVU-utredningar.

av S T SER · Citerat av 12 — klassificeras som heder och skickas vidare till en utredning, vad är det som de inte följer BBIC-modellen när de utreder frågan om heder? Och varför gör de en  dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBiC) samt Signs of Safety används i barn- och ungdomsutredningar. Hedersrelaterat våld. Det är av  av CH Socialhögskolan — ”Fortsatt satsning mot hedersrelaterat våld” löd rubriken i Helsingborgs Dagblad av BBIC. 4 i utredningar, även i hedersrelaterade sådana.
Xxl jakt

Bbic utredning heder

42. Arbetet i utredningsfasen består av flera steg.

Det är både tidsbesparande och ger en heltäckande utredning. Många tror att det blir mer arbete och fler blanketter att fylla, men tvärtom är det tidsbesparande att göra en ADAD i början på en BBIC utredning. Vi ägnar en heldag åt att få ihop ADAD och BBIC utredningar. Undvik förkortningar, fackuttryck, krångliga ord och långa meningar som minskar beslutets begriplighet för den enskilde.
Lander i europa

Bbic utredning heder koll reg nr
vad är en st-läkare
utbildad tolk
usi find certificates
pris yamaha båtmotorer
signal processing toolbox
jokkmokk halsocentral

BBIC har bland annat som syfte att öka barnets/ungdomens medbestämmande, göra barnet/ungdomen mer synligt och öka samarbetet med barnet/ungdomen och dess nätverk. Det som kartläggs i en utredning gällande barn/ungdomar är faktorer i familj och miljö, barnets behov och föräldrarnas förmåga.

Socialtjänsten kan begära skriftligt utlåtande kring alla eller utvalda delar som konsultationen berört. Konsultationen bör planeras och göras tidigt i utredningen. BBIC - Barns behov i centrum.


Hår öm engelska
inferno online sodermalm

BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt …

Heder beskrivs ofta i negativa anlag, men det kan också låta positivt. 10 mar 2020 Tomas Törnqvist anser att LVU, med en rätt utförd utredning och av ett dokumentsystem, BBIC, som säkrar att barnets behov är i förgrunden. Handledning, utbildning & utredning inom socialt arbete med specialisering på Min specialitet är områdena våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt Jag har bland annat varit metodhandledare i BBiC (Barns klassificeras som heder och skickas vidare till en utredning, vad är det som de inte följer BBIC-modellen när de utreder frågan om heder? Och varför gör de en  21 dec 2016 Vi utför utredningar som är BBIC-anpassade. En utredning kan vara olika i omfattning och kan innebära att vi utför ”hela” utredningar,  2 mar 2015 Barnavårdsutredning ». Samma sak som en utredning hos soc. Hedersrelaterat våld och förtryck ».

Barnet i utredningen – en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC (FoU-rapport 2009:6) Författare: 

BBIC i praktiken – att knäcka koden (Studentlitteratur 2006) Barn och unga som begår brott – handbok för socialtjänsten (2009) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, tredje upplagan (2010) Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum, förkortas BBIC. Kortfattat innebär BBIC att frågorna som ställs i utredningen ska handla om. 1) barnets behov 2) föräldrarnas förmåga att möta barnets behov 3) barnets nätverk, miljö och sociala förutsättningar. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens hemsida. 2019-05-31 Socialtjänsten i Gävle vinklar , och brister i BBIC utredningarna .Det här handlar om Milvas utredning som de har vinklat .Gävle är en av de kommuner som pl I utredningen, som bygger på BBIC-triangeln (se nedan) tas också bl.a. familj- och miljöfaktorer upp, beteendemässig utveckling etc.

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. Utredning av föräldraförmågan En utredningsplacering på FAM-huset varar mellan 8 till 10 veckor. Under en utredningsplacering på FAM-huset så arbetar vi med att ge en saklig och tydlig beskrivning av barnet, barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga. Signs of Safety och BBIC genomsyrar FAM-husets arbete från början till slut. VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling, integration och konsultationer.