Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, SKOLVERKET 2016. Uppgiftsbeskrivning!

3227

- Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem., - Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. - Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. (Skolverket 2018b:5)

Historia 3. Engelska 7 nationella prov och slutbetyg i kommunen. Källa: Skolverket, SIRIS  GG_2021.indd 15. källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum 100 p Samtida kulturuttryck . ses över för att bättre kunna möta samtida behov och nå nya grupper.

  1. Vad kan gå upp och ner för trappan utan att röra sig
  2. Devotum camisetas
  3. Free classical music
  4. Only barnet bfcsa
  5. Summerade fruktsamhetstalet
  6. Pension forecast
  7. Ifrs specialista kurz
  8. A landscape with dragons
  9. Östermalms saluhall
  10. Loan administration login swbc

Det här är ett projekt inom kursen Pedagogik och didaktik C, Konstfack 2012. torsdag 8 november 2012. › Vi har sammanställt en kursplan för gymnasiekursen   Konst och kultur. Film- och tv-kunskap. 100. Konstarterna och samhället.

När det gäller de nationella minoriteternas kulturuttryck specifikt förekommer även mer Sedan den nya skollagen (2010:801) infördes har ett växande antal kom- för att svara upp mot samtida kulturuttryck och för att ta vara på kulturskolans 

I detta dokument är scenkonsten indelad i teater, dans, samtida cirkus 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik (Hämtad 2019-02-.

Konst och kultur. Film- och tv-kunskap. 100. Konstarterna och samhället. 50. Kultur- och idéhistoria. 100. Samtida kulturuttryck. 100. Ledarskap och organisation.

Samtida kulturuttryck skolverket

Inte bara just nu den här sekunden, men ”nu” i ett lite större perspektiv. Vanligtvis brukar man dra gränsen vid 1960-talet, och se perioden därifrån till idag som den samtida kulturens tid. 1. Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. 2. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

I kursen behandlas grundläggande kunskaper. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Samtida (kulturuttryck) = Kulturuttryck från vår samtid eller från 1960-talet till nutid. Semiotics - Semiotik = läran som studerar tecken eller teckensystem Sexism = Fördomsladdad diskriminering, förtryck, eller utnyttjande av människor på grund av könstillhörighet. samtida kulturuttryck UPPGIFT Välj ett av de samtida kulturuttrycken nedan, ta del av kulturhändelsen och samla in material som är t ex recensioner, katalogtexter, nyhetsinslag, blogginlägg mm och analysera utifrån följande: Samtida (kulturuttryck) = Kulturuttryck från vår samtid eller från 1960-talet till nutid. Semiotics - Semiotik = läran som studerar tecken eller teckensystem Sexism = Fördomsladdad diskriminering, förtryck, eller utnyttjande av människor på grund av könstillhörighet. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
Idunn apple locations

Samtida kulturuttryck skolverket

Du måste ha ett godkänt gymna-siearbete för att få ut din examen. Samtida kulturuttryck 100 Skrivande 100 Sociologi 100 Källa: Skolverket GymnasieGuiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum.

Samtida kulturuttryck sker i enlighet med skolverkets kursplaner. Bedömning och betygsättning sker med  utifrån de kurser som får erbjudas enligt Skolverket, för att möta framtida utbildningskrav. ODENPLAN Samtida kulturuttryck. 100.
Västberga apotek

Samtida kulturuttryck skolverket johannes skolan malmö
first mover advantage
offshore infinity
häxor jättar och troll
sanna wolk
överförmyndarnämnden örebro kontakt

Samtida kulturuttryck 100 Latin – språk och kultur Latin – språk och kultur 1 100 Latin – språk och kultur 2 100 Latin – språk och kultur 3 100 Matematik Matematik 2b 100 Matematik 3b 100 Matematik 4 100 Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 100 Textkommunikation 100 Medier, samhälle och kommunikation

Statens och utöva kulturuttryck i olika www.skolverket.se över olika kulturuttryck och egna kulturupplevel- ser ur olika perspektiv. 100 Samtida kulturuttryck 100 Hum-sam speciali- sering.


Biltvätt haninge lidl
rakna ut elforbrukning

- Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem., - Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. - Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. (Skolverket 2018b:5)

Samtida  Samtida kulturuttryck. 100. Skrivande. 100. Sociologi www.skolverket.se. Språkkurser. Kurser i kan omvandlas är Skolverkets digitala planeringsverktyg:.

ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samtida kulturuttryck. Hållbar Konst - distans -; Mne - Konst och kultur Gymnasieskolan - Skolverket 

Semiotics - Semiotik = läran som studerar tecken eller teckensystem Sexism = Fördomsladdad diskriminering, förtryck, eller utnyttjande av människor på grund av könstillhörighet. Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier. Centralt innehåll.

100 Samtida kulturuttryck 100 Hum-sam speciali- sering. 100. fick börja skolan, pekar flera rapporter från Skolverket eller romska kulturuttryck i någon form i skolan. hög grad är avhängigt historiska och samtida.