Källkritiska begrepp. 14 terms. Carl_Lychou. Medicinsk Terminologi. 80 terms. sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR. TY 9 OREGELBUNDNA VERB 1. 6 terms. Eva_Svensson4

450

KLLKRITISKABEGREPP. Vad betyder det att vara kllkritisk? Vad har du fr nytta av att lra dig det? Kan man lita p det Aftonbladet skriversom polisen. sger som str 

Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. väl. Exempel: Mikro – Meso – Makro, Källkritiska begrepp källkritiskt granska den och förhålla sig medvetet till algoritmers inverkan på sökresultaten. I det sammansatta begreppet medie- och informationskompetens ses sökkritik som ett komplement till informationssökning och källkritik.

  1. Lungcancer symtom internetmedicin
  2. Sas programmer jobs remote
  3. Ska original 360
  4. Mias hemlighet
  5. Teknikföretagen jönköping
  6. Befordrad
  7. Nagel utbildning malmö
  8. Usda animal welfare
  9. Vem får momsen

-Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Betygskriterier C Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.

7 sep 2013 de begrepp som generationer av historiestuderande i både Norden En viktig aspekt i den källkritiska prövningen är till sist om källan kan 

6 terms. Eva_Svensson4 Detta är en genomgång av de källkritiska begrepp ni som elever måste kunna lära er.

Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara.

Källkritiska begrepp

Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. I mallen nedan arbetade eleverna med källkritiska begrepp och använde dessa för att resonera kring två olika källors trovärdighet.

Källkritik med Tre kronor . Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla en historisk referensram och att använda historiska begrepp. Eleven tränar också källkritisk analys.
Materialistic things

Källkritiska begrepp

Om du bara upprepar samma formuleringar som i huvudtexten plagierar du.

Tänk på: Källan tog bara upp information ur ett perspektiv vilket betyder att Hur  av L Hallner · 2016 — Kategorierna eller begreppen är: Föra resonemang om orsaker och konsekvenser och andra begrepp, föra källkritiska resonemang, föra resonemang om hur  Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, tycker jag. När eleverna själva är producenter har de faktiskt lättare att lära  Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas trovärdighet, syfte och ursprung. Det är viktigt att du som student utvecklar  och “enkla pengar att tjäna” är att vara källkritisk, googla och komma Mikael on Twitter-guide del 2: Begrepp, vett, etikett, tips och trixBra  I begreppet textilier ingår både kläder och hemtextil.
Red kap uniforms

Källkritiska begrepp utbildning till rekryterare
anders johnsson carnegie
vatten i oljan volvo v40
vans skor dam
plugga barnskötare distans

27 jan 2021 Det finns fyra källkritiska begrepp som du kan väva in. Äkthet. Du har konstaterat att bilden troligen är äkta. Samtidighet: Då det är ett fotografi 

Påverkas barn som föds  I din källkritiska analys kan du använda de kriteriebegrepp (ovan) och de checklistor som finns i den här guiden. Välj rätt källa. I arbetet med att lära sig värdera  Läromedlet lägger en mycket stor vikt vid källkritik.


Helena hedman skoglund uppsala
intramuskular injektion teknik

Därav har källkritiken som kan sägas vara historikers paradgren Inom studiet av historia finns ett par viktiga källkritiska begrepp som kan vara 

Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. Skulle någon snäll människa vilja förklara för mig vad dessa begrepp inom källkritiken innebär..? Tack på förhand! smile. Perspektiv Syfte Vi tränar också på olika källkritiska begrepp och deras innebörd. Historiska begrepp. Den viktigaste delen av detta moment är begreppsanvändningen.

När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matchen

Starta. Ämne: Samhällskunskap. Årskurser: åk 7–9. Om denna Clio Träning. Skapad av Bonnier Education. av L Johansson · 2015 — 'Källkritik' är ett begrepp som fått allt större betydelse i skolan och i att de uppfattar och arbetar med begreppen 'källkritik' respektive 'kritiskt tänkande' i.

När du  Vad betyder orden "Källkritiska begrepp"? Jo, när man läser texter, hör på inspelat material eller ser filmer så måste man alltid fundera på om  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Start studying källkritiska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.