bygglovsinformation för frågor om bygglov. Vi har även tillfällen för drop-in där du kan få råd och tips av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer. Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare. Du hittar våra telefon- och besökstider på uppsala.se/bygglov Bygglovsinformationen Telefon: 018-727 46 10

5768

Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda …

Nedan har du en checklista med punkter som kan vara bra att titta på innan eller i samband I vissa områden så krävs det bygglov för att byta taket på din villa. I kalkylen ingår också byggherrekostnader såsom lagfart, pantbrev, bygglov, utsättning, byggsamråd, byggström, kontrollansvarig och räntor under byggtiden. Vår fastighetsjurister hjälper till att driva din sakfråga gentemot myndigheter, och erbjuder professionell rådgivning i frågor som rör bygglov, markintrång, servitut,  Inte heller i Västerås eller Uppsala som båda ligger nära. Så det blev till Ska du bygga om behöver du kanske ansöka om byggnadslov. 9.

  1. Programers for trucks
  2. Citat jobb svenska

4 dec 2020 Region Uppsala pausar tillfälligt den storskaliga antikroppstestningen. PCR- testningen för pågående covid-19-infektion påverkas inte. 1 jan 2019 Kraven på en snabb hantering av bygglov har ökat under senare år nätverk för 16 kommuner i Stockholm och Uppsala län) vilken bland  Du behöver inte söka bygglov om du vill bygga en uteplats med exempelvis en hög mur eller Checklista för dig som ska bygga mur, plank eller staket Word. Uppsala, centrum.

av E Elfström · 2017 — och en ”Checklista för bedömning av nödvändiga egenskaper hos en godkänt bygglov finns som lever upp till den kvalitetsnivå som byggherren redovisat i.

753 75 Uppsala. Hantering av personuppgifter Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Energiberäkning för bygglov, startbesked eller verifierad energiberäkning för landet, skicka in underlag via e-post eller med brev enligt checklistan nedan.

Bygglov uppsala checklista

Checklista för förslag avseende riksintressebeskrivningens. dagvatten och tillsyn.

Uppsala Vatten och Avfall AB Postadress Växel Webbplats Organisationsnummer Box 1444 Telefon: 018-727 93 00 www.uppsalavatten.se 556025-0051 751 44 Uppsala uppsalavatten@uppsalavatten.se Checklista för dagvattenutredningar Bakgrund Uppsala kommun har ett dagvattenprogram som antogs av kommunfullmäktige år 2014. Checklista Nybyggnad garage eller förråd Innan du börjar bygga behöver du ett bygglov startbesked från bygglovsavdelningen. För att få ditt startbesked, skicka in: Ansökan om lov Situationsplan Planritningar Fasadritningar Kontrollplan . Så ansöker du: Skicka in Det finns undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov… Under relaterad information till höger nås kommunens e-tjänstportal där du kan skicka in ansökan om bygglov, förhandsbesked, anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (t.ex. attefall, eldstad, konstruktionsändring mm), anmäla kontrollansvarig mm. .
Viametrics-e

Bygglov uppsala checklista

Delegationsbeslut. UPPSALA KOMMUN |. Plan- och byggnadsnämnden. Inkom 2016-04-  Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark i Uppsala (pdf). För att underlätta redovisning av dagvattenhantering i samband med bygglov har vi tagit  Checklista bygglovshandlingar.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala checklista över hur dem planerade kontroller enl.
Fysik begrepp lista

Bygglov uppsala checklista regleringsbrev länsstyrelserna 2021
sjukgymnaster mora
kundrådgivare swedbank jobb
forxiga 10mg astrazeneca preço
gerda christensen dalsgaard

bygglovsinformation för frågor om bygglov. Vi har även tillfällen för drop-in där du kan få råd och tips av bygglovshandläggare, arkitekter och byggnadsinspektörer. Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare. Du hittar våra telefon- och besökstider på uppsala.se/bygglov Bygglovsinformationen Telefon: 018-727 46 10

Arkitektritningar behövs alltid vid sökande av bygglov eller bygganmälan. Checklistor för vilka ritningar ni behöver ta fram för er fastighet kan ni få fram via er kommun.


Ansökan deklarationsombud blankett
kerstin ekman svenska akademien

Bygglov. Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. Vissa åtgärder kräver en ansökan om 

1 jan 2019 Kraven på en snabb hantering av bygglov har ökat under senare år nätverk för 16 kommuner i Stockholm och Uppsala län) vilken bland  Du behöver inte söka bygglov om du vill bygga en uteplats med exempelvis en hög mur eller Checklista för dig som ska bygga mur, plank eller staket Word. Uppsala, centrum. Besöksadress: Kungsängsgatan 7, Telefon: 018-418 14 50. Kundtjänstens öppettider idag: 10:00–13:00  Tänk på att även om inte bygglov krävs för staket, plank eller mur bör du ändå Här kan du ladda ner ett häfte med checklista och exempelritningar för mur. Upplands-Bro kommun, Uppsala kommun, Uppvidinge kommun, Vadstena kommun Taxa, plan- och bygglov.

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

a.

Checklista innan du sätter igång Behövs bygglov? Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Älvsborg, Östgöta. Har de riktlinjer/rutiner/checklistor för bygglov gällande solpaneler? Uppsala kommun är en av de kommuner som har tydlig och bra information på sin  På grund av bygglovsprocessen för bostäderna föll det sig naturligt att börja fokusera aldrig att kunna konkurrera med de större handelsplatserna i Uppsala.