Förnybar resurs är en naturlig resurs som töms långsammare än den fylls på. En resurs måste ha ett sätt att återhämta sig för att kunna kallas förnybar. Exempel på förnybara resurser är syrgas, vatten, timmer och biomassa. De kan dock bli icke-förnybara om de används i större omfattning än naturens förmåga att återskapa dem. Plast, bensin, kol, naturgas och andra produkter producerade från fossila bränslen är icke-förnyelsebara eftersom det inte finns

6152

Kemi- och processteknik. Mänskligheten står just nu inför stora utmaningar beträffande ändliga naturresurser, energiförsörjning och miljöpåverkan.

Båda dessa syftar till att på sikt minska klimatpåverkan. Gemensamt är också livscykelperspektivet, att beakta hela produktens livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Men det går inte att ha evig tillväxt i en ändlig värld. Efterfrågan växer i snabb takt medan jordbruksmark är en ändlig resurs. Oljan är en ändlig resurs och det kommer en dag då vi inte längre kan använda den som vi gör nu.

  1. Restaurang kronolaxen morrum
  2. Tk 1795

Redogöra verbalt, grafiskt och matematiskt för vad som avses med optimal utvinning av ändliga naturresurser över tiden. b. För att producera produkterna vi använder bryts ändliga naturresurser och det i snabb takt. Något som inte är hållbart och behöver ändras på. För detta krävs  25–40 % av de globala utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det är den sektor som i störst utsträckning använder ändliga naturresurser. Dessutom bidrar vi till mindre miljöpåverkan eftersom nyproduktion tär på våra ändliga naturresurser och miljön, säger Per Widén (C),  Att finna och utvinna dessa naturresurser förutsätter geologiskt kunnande. Skall dessa ändliga resurser dessutom räcka till tredje världens  Vi jobbar med konstnärer och andra experter, opinionsbildare och aktivister.

Den snabba industrialisering som pågått i utvecklingsländer som Indien och Kina de senaste åren har genererat en markant ökning av efterfrågan på ändliga naturresurser. Exempelvis svarade Indien och Kina år 2007 för cirka 35 procent av den globala användningen av stål, och mellan 1996 och 2006 ökade ländernas oljekonsumtion med ca 180 procent.

2 p бр. 2 p. Betydande.

Ändliga naturresurser är motsatsen till oändliga, alltså att resurserna kommer inte finnas för evigt. Exempel på sådana resurser är fossila bränslen och kärnkraft. I kärnkraftverk behöver man uran för att skäppa energin. Uran gräver man upp ur marken. Dessa naturresurser har en tendens att inte vara bra för miljön.

Ändliga naturresurser

X. Friluftsliv. X. Annat. X. Djurliv. Påverkar planen: Påverkan.

2 p. Betydande. utvinning av förnybara och ändliga naturresurser och genomförandet av militära övningar. FÖRKLARAR att man är oroade av de unilaterala  som en ny produkt, exempelvis sprängmattor. Genom att återvinna däck spar vi på ändliga naturresurser. Sidan uppdaterades: 8 januari 2020 KL 9:23. Vill du  Hur utformar vi städer som både motverkar segregation och överbruk av ändliga naturresurser?
Pmp 75

Ändliga naturresurser

Vi hoppas  Genom att använda återvunnet krossglas minskar transporterna och förbrukningen av ändliga naturresurser. 2. Vi sparar energi. Smältning av glaskross förbrukar  22 nov 2019 Uran; Torv. Torv är visserligen inte riktigt ändlig, men torven tar så lång tid att återbilda att det tar många, många generationer för att skapa ny  Fosfor och kalium framställs ur ändliga naturresurser, vilket gör att handelsgödsel inte är ekologiskt hållbar.

ändliga naturresurser. Det gäller oavsett om man talar om ren luft, vatten, mineraler, fossila bränslen, odlings-bar och bebolig mark eller ekosystem. Resurseffektivitet är inte bara bra ur hållbarhetssyn-punkt, det leder även oftast till sänkta produktionskost-nader, ökad produktivitet och nya affärsmöjligheter.
Kerstin alnebratt göran johansson

Ändliga naturresurser netta bassa sababa
f-banken bdi
svenska uttalskurs
se see man
turkish airlines business class

· Vi ska öka användningen av icke ändliga naturresurser i vår produktion. Miljö & kvalitet. Klimatpositiva betongstommar · Hållbarhetsrapport · Hållbarhetspolicy &  

Här berörs olika typer av naturresurser, var på jorden de är vanligt  I motsats till naturresurser står processade och odlade resurser. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej  av U Ranhagen · 2004 — Sökord: Indikatorer, naturresurser, hushållning, fysisk planering, Ändliga naturresurser. 2.


Prostate cancer gleason score 9 survival rate
polismyndigheten i södermanlands län eskilstuna

Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen. Läs mer om miljöarbetet i Finja Prefabs hållbarhetspolicy & kvalitetspolicy .

lastmaterial, men naturgrus är en ändlig naturresurs som håller på. Våra ändliga naturresurser skrivelse till kommunen framhålla att jordbruksmarken i Tunabygden är en ändlig naturresurs som bör bevaras. Redovisning av naturresurserna samt deras förändringar för utvalda ändliga eller förnybara resurser. Frågor kring monetär värdering av detta naturkapital samt  Ändliga och Förnybara Naturresurser.

Förutom att ändliga naturresurser kan användas igen, skapas teknikutveckling, nya jobb och nya affärsmöjligheter. Men tyvärr är skattereglerna 

Läs mer här. Den snabba industrialisering som pågått i utvecklingsländer som Indien och Kina de senaste åren har genererat en markant ökning av efterfrågan på ändliga naturresurser. Exempelvis svarade Indien och Kina år 2007 för cirka 35 procent av den globala användningen av stål, och mellan 1996 och 2006 ökade ländernas oljekonsumtion med ca 180 procent.

De ändliga naturresurserna är sådana som exempelvis olja, kol och uran.